ترجمه تخصصی پزشکی | ترجمه آی اس آی پزشکی

ترجمه پزشکی انگلیسی به فارسی

بیرون زدگی گوش یا Protrusion

ترجمه اصطلاحات پزشکی

بیرون زدگی گوش به انگلیسی فلش

protruding ear

مادرزادی به انگلیسی فلش

congenital

ماستوئیدکتومی به انگلیسی فلش

mastoidectomy

سلول های هوایی به انگلیسی فلش

air cells

گوش میانی به انگلیسی فلش

middle ear

پرده ی گوش به انگلیسی فلش

tympanic membrane

بیرون زدگی گوش یا Protrusion می تواند مادرزادی یا به دنبال برخی اعمال جراحی از جمله ماستوئیدکتومی باشد که منجر به ایجاد نارضایتی بیماران از نظر زیبایی میشود. تا کنون روش های جراحی محدودی به منظور رفع این دفورمیتی معرفی شده اند که هر کدام تا حدودی بر روی میزان بیرون زدگی گوش تاثیر گذار بوده اند.
ماستوئیدکتومی(Mastoidectomy) یک نوع عمل جراحی می باشد که طی آن سلول های هوایی آلوده شده وعفونی شده از استخوان Mastoid خارج می شوند.که ممکن است به دلایل متعددی همچونMastoiditis,ear infection و یا Cholesteatoma باشد . سلول های هوایی در واقع فضاهای خالی ای می باشند که هوا در میان آنها در جریان است و در استخوان mastoid قرار گرفته اند و عفونت در گوش میانی ممکن است از طریق استخوان Mastoid منتشر شود در این شرایط چنانچه استفاده از آنتی بیوتیک نتیجه ی مثمر ثمری را حاصل ننماید جراحی لازم است .
Intact canal wall Mastoidectomy: روش های متعددی برای Mastoidectomy مورد استفاده قرار می گیرند و استفاده از هر روش بستگی به شرایط بیمار دارد . در این روش یک برش پشت گوش داده می شود و استخوان Mastoid را باز می کنند تا به سلول های عفونی برسند همچنین برای تخلیه ی مایع اضافی یک برش کوچک روی پرده ی گوش می دهند و مایع را خارج می کنند روش های دیگر Mastoidectomy از جمله Radical mastoidectomy و Modified radical mastoidectomy هم انجام می شود که در Radical mastoidectomy قسمت عمده ای از استخوان را برای درمان Cholesteatoma برمیدارند و پرده ی گوش به علاوه ی ساختار های گوش میانی بطور کامل خارج می شوند. اما Stapes دست نخورده باقی می ماند تا شنوایی فرد حفظ گردد. در modified mastoidectomy بعد از خارج کردن استخوان های گوش میانی، پرده ی گوش طی روش Tympanoplasty بازسازی می گردد.
Otapostasis or protruding ear (protrusion) is a congenital condition or a result of specific surgeries like mastoidectomy, which causes dissatisfaction in the patients. There are a few surgical interventions available to correct the deformity and none of them are hundred percent effective.
Mastoidectomy is performed to remove mastoiditis air cells from mastoid. There are different reasons like mastoiditis, ear infection, and or cholesteatoma that make mastoidectomy necessary. Air cells are empty spaces inside mastoid in which air can flow. Infections of middle ear might be expanded through mastoid and when antibiotics are ineffective, mastoidectomy becomes necessary.
Intact canal wall mastoidectomy: There are different methods for performing mastoidectomy and the best option depends on the condition of patient. In one method, a cut is made behind the ear to open Mastoid and find access to infectious cells. To discharge the extra liquid, a small radical mastoidectomy and modified radical mastoidectomy are notable. In the latter technique, a considerable portion of the bone is removed to treat cholesteatoma so that tympanic membrane and the elements of middle ear are removed. However, stapes remains intact to preserver the patient’s hearing capability. In the case of modified mastoidectomy, the tympanic membrane is reconstructed through tympanoplasty after removing the bones of middle ear.

قیمت ترجمه پزشکی فارسی به انگلیسی| قیمت ترجمه پزشکی انگلیسی به فارسی

محاسبه قیمت

هزینه ترجمه متون پزشکی را می توانید به صورت تقریبی از طریق ابزار محاسبه هزینه ترجمه در بالای صفحه محاسبه کنید.

جهت سفارش و تعیین هزینه دقیق ترجمه متون پزشکی فایل مقاله خود را به آدرس زیر ایمیل

Labkhand.office@gmail.com
یا ارسال کنید به:

مشاوره و ارسال فایلWhatsAap icon مشاوره و ارسال فایلtelegram icon

ترجمه ای اس ای پزشکی | ترجمه ISI پزشکی

ترجمه پزشکی فارسی به انگلیسی

ترجمه تخصصی پزشکی |سرطان سلول سنگفرشی دهان

ترجمه اصطلاحات پزشکی

سلول سنگفرشی دهان به انگلیسی فلش

Oral squamous cells

موضعی به انگلیسی فلش

topical

کموتراپی به انگلیسی فلش

chemotherapy

سرطان سلول سنگفرشی دهان به انگلیسی فلش

Oral squamous cells carcinoma

اتيولوژی به انگلیسی فلش

Etiology

کارسینوماي سلول¬هاي پوششی به انگلیسی فلش

OSCC

اپیتليالی به انگلیسی فلش

epithelium

بدخيمی به انگلیسی فلش

malignancy

بیومارکر به انگلیسی فلش

biomarkers

تشخیص غیرتهاجمی به انگلیسی فلش

non-invasive diagnosis

سرطان سلول سنگفرشی دهان درجه بالایی از تهاجم موضعی و متاستاز را دارا بوده و باعث افزایش مرگ و میر بیماران مبتلا به این سرطان می¬شود. با وجود اینکه پیشرفت¬های درمانی مانند کموتراپی، رادیوتراپی و جراحی در دهه¬های اخیر اتفاق افتاده متأسفانه هنوز میزان مرگ و میر بیماران مبتلا کاهش نیافته است. سرطان سلول سنگفرشی دهان سرطان نسبتاً نادری است که متأسفانه درصد مرگ و میر بالایی دارد.
اتيولوژی سرطان سلول¬های سنگفرشی دهان چند عاملی بوده و طی يک فرآيند چند مرحله¬ای بروز می¬کند. تغييرات و آسيب¬های وارد شده، DNA را تحت تأثير قرار داده و آن را ناپايدار مي¬کند. کارسینوماي سلول¬هاي پوششی شايع¬ترين سرطان دهان با منشأ اپیتليالی است كه در حفره دهان مشاهده می¬شود. به¬طوري كه حدود ٩٠% بدخيمی¬های دهان را شامل مي¬شود. سيگار، تنباكو و الكل مهم¬ترين عواملي هستند كه در ايجاد سرطان دهان نقش دارند. مطالعه نشان داده كه بيش از %50 افراد مبتلا به سرطان دهان سيگار مي¬كشند. نسبت مبتلايان به سرطان دهان در افراد سيگاری٢-٣ برابر غيرسيگاری¬ها است.
امروزه تشخیص سرطان با ایجاد یک ارتباط دقیق و کارآمد بین بیومارکر و علائم بالینی یک بیماری و داشتن یک روش تشخیص غیرتهاجمی در مراحل اولیه بیماری یک چالش بزرگ است. بیومارکرهای تشخیصی و پیش¬آگهی دهنده به پزشک کمک می¬کند تا در اولین مواجه با بیمار مشکوک به سرطان به خصوص بیمارانی که ریسک بالاتری برای ابتلا به سرطان دارند را مشخص ¬کنند. این تشخیص به پزشک کمک می¬کند تا بهترین و موثرترین روش درمانی را انتخاب کند. اخیراً توجه زیادي به نقش بیومارکرها در تشخیص زودهنگام سرطان شده است.
Oral squamous cells carcinoma (OSCC) is featured with a high level of topical invasion, metastasis, and high mortality rate. Despite advances in therapeutic techniques like chemotherapy, radiotherapy, and surgery over the past few decades, the mortality rate of the disease still is high. It is a rare disease with high mortality rate.
Etiology of OSCC is multi factors and it occurs through a multi-stage process. Changes and damages affect and destabilize DNA. OSCC is the most common oral cancer with epithelium causes in the oral cavity. The disease covers 90% of oral malignancies.
Smoking (Cigarette and tobacco) and alcoholic drinks are the main factors effective on development of oral cancer. Studies have shown that more than 50% of the patients smoke and the prevalent of the disease in the smokers is 2-3 times of the non-smokers.
Diagnosing the cancer through finding an accurate and effective relationship between biomarkers and the clinical symptoms of the disease and designing a non-invasive diagnosis method at the early stages of the disease is a serious challenge. Diagnostic and prognostic biomarkers help the physicians to identify the cases with the higher risk of the cancer in early examinations. Through this, the physician has the opportunity to adopt the most effective medication. Recently, biomarkers have drawn a great deal of attention for early diagnosis of cancer.

لینک های مفید

  • پس از ترجمه چکیده نوبت به ترجمه مقاله آی اس آی میرسد، برای مشاهده نکات آموزشی در زمینه ترجمه آی اس ای به صفحه اموزش نگارش آکادمیک مراجعه کنید.
  • همچنین برای مشاهده نرخ ترجمه آی اس آی و آشنایی بیشتر با مجلات آی اس آی به صفحه ترجمه آی اس آی مراجعه کنید
  • اگر قبلا مقاله خود را ترجمه کرده اید و داور مجله از نظر نگارشی به مقاله ایراد گرفته، می توانید هزینه ویرایش مقالات آی اس آی با کیفیت نیتیو را همراه با نکات آموزشی در ویرایش نیتیو مشاهده کنید.
  • اگر مقاله شما به دلیل ایراد پلاجریزم (دزدی ادبی) مردود شده، جهت آشنایی با دزدی ادبی یا پلاجریزم صفه رفع پلاجریزم بروید
  • رزمه نویسی یکی از مهارتهای افراد موفق و حرفه ای در عصر حاضر است، یک رزومه استاندارد و مطابق با اصول گام اول در کسب شغل مناسب شماست. برای آشنایی با مهارتهای رزومه نویسی به صفحه آموزش رزومه نویسی بروید
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.