نمونه ویرایش مقاله

نمونه ویرایش

نمونه ویرایش

جهت آشنایی دانشجویان و اساتید محترم چند نمونه ویرایش نیتیو انجام شده توسط مرکز ترجمه تخصصی لبخند در ادامه آمده. امکان مشاهده متن ویرایش نشده و همچنین متن ویرایش شده وجود دارد. علاوه براین می توانید تغییرات اعمال شده در متن را با کلیک بر روی "مشاهده تغییرات اعمال شده" مشاهده کنید. نمونه ویرایش نیتیو ارائه شده در مثالها شامل ویرایش گرامری و ویرایش نگارشی می باشد. در ادامه در مورد ویرایش گرامری و نگارشی بیشتر بخوانید.
نمونه ترجمه تخصصی

ویرایش گرامری

در ویرایش گرامری ایرادات گرامری در متن اصلاح می شوند. از جمله مواردی که شامل ویرایش گرامری میشوند، میتوان به اصلاح همخواهی زمانی جمله، انتخاب صحیح زمان جمله، استفاده صحیح از حروف شناسه، اصلاح نقطه گذاری در متن اشاره کرد. در ادامه چند مثال ویرایش گرامری ارائه شده است.

جمله ویرایش نشده

There is various risk factor leading to breast cancer that some of which has been proven to exerting an effect on breast cancer while there are some different and contradictory report on some other factors (5).

جمله ویرایش شده

There are various risk factors leading to breast cancer that some of which have been proven to exert an effect on breast cancer while there are some different and contradictory reports on some other factors (5).

ویرایش نگارشی

ویرایش نگارشی مرحله بعدی یا سطح بالاتری از ویرایش نیتیو است و انجام این نوع ویرایش مستلزم تسلط بیشتر مترجم یا ویرایشگر بر زبان انگلیسی است. در بسیاری از موارد، مجلات علمی معتبر با ایمپک فکتور بالا مقالات را با عنوان poor english رد می کنند. بسیاری از مقالاتی که به این دلیل مردود می شوند، عاری از هر گونه ایراد گرامری هستند . دلیل اصلی رد شدن آنها ایرادات نگارشی است. به بیان ساده، متونی که با ایراد نگارشی روبرو می شوند، ترجمه های لغت به لغت هستند. این نوع ترجمه هیچ ایراد گرامری ندارد، اما از آنجا که جملات به صورت لغت به لغت ترجمه شده اند، برای خواننده انگلیسی زبان مفهوم نیستند. خدمات ترجمه تخصصی لبخند امکان ویرایش نگارشی را برای دوستان فراهم کرده است. در سرویس ویرایش نیتیو علاوه بر ویرایش گرامری، ویرایش نگارشی نیز انجام می شود. به طوری که ساختار جملات تغییر کرده تا قرابت متن نهایی با نگارش انگلیسی نیتیو بیشتر شود.
علاوه بر ویرایش گرامری، در مثال زیر، جمله اولیه به دو جمله مجزا تبدیل شده تا به روانی متن افزوده شود. همچنین عبارت "as well as" به شکل نادرستی استفاده شده و با عبارت "in addition" جایگزین شده است.

جمله ویرایش نشده

Based on the results, the CMC20%-graft- PCL provide cellular adhesion and proliferation as well as can differentiate ADSCs to bone at more time culture.

جمله ویرایش شده

Based on the results, the CMC20%-graft- PCL provided cellular adhesion and proliferation. In addition, it differentiated ADSCs to bone with longer culture time.

نمونه ترجمه تخصصی

نمونه مقاله ویرایش شده

مثال زیر از یک مقاله ویرایش شده آورده شده. مقاله ویرایش نشده و همچنین مقاله ویرایش شده در مثال آمده اند. برای مشاهده تغییرات اعمال شده در جریان ویرایش نیتیو روی گزینه "مشاهده تغییرات اعمال شده" کلیک کنید.

متن ویرایش نشده

Anthracosis is a lung disease. In which the bronchial mucosa turns black due to occupational exposure to silica, carbon, quartz, and etc. Also, their accumulation in macrophages causes bronchial obstruction. [1,2] The disease has existed since ancient times, and there is still no definitive cause and treatment for it. [3] Anthracosis, with damage to the bronchial mucosa, reduces mucociliary clearing function. [4] There is evidence of relationship between anthracosis and other pulmonary diseases Including pulmonary tuberculosis. [5] Tuberculosis is one of the oldest diseases and yet one of the health problems in this century. [6] In many studies, it has been observed that the risk of tuberculosis in miners with anthracosis is higher than that of the normal population. [7,8] In anthracotic patients require more evaluation including bronchoscopy due to deterioration in clinical condition, evidence from tuberculosis has been observed. [9] In some studies, the term “anthracosis” has generally been used to describe a wide range of diseases, however, other studies have limited tuberculosis to anthracofibrosis. In some studies, patients with a control group have been compared but in others, no. Most of the research has used smear and culture of sputum or bronchoalveolar lavage. The results of studies on the prevalence of tuberculosis are contradictory. Also, the methods and severity of lung anthracosis were different. [7] Due to these and, on the other hand, due to the blocking effects of anthracosis on bronchial trees and disturbances in proper sampling, it seems that the prevalence of tuberculosis in these people needs more study. Therefore, in this study, it was decided that, apart from the transfer of lavage fluid for smear and culture of tuberculosis, tissue sampling adjacent anthracotic plaque is also sent for smear and culture of tuberculosis.

متن ویرایش شده

Anthracosis is a lung disease featured with the bronchial mucosa turning black due to occupational exposure to silica, carbon, quartz, and etc.. In addition, accumulation of these substances in macrophages causes bronchial obstruction [1,2]. There are evidence of the disease in ancient times, and there is still no definitive cause and treatment known to man. [3] Anthracosis, with damage to the bronchial mucosa, reduces mucociliary clearing function. [4] There are evidences of a relationship between anthracosis and other pulmonary diseases including pulmonary tuberculosis. [5] Tuberculosis is one of the oldest diseases and yet one of the health problems in this century. [6] Many studies have reported that the risk of tuberculosis in miners with anthracosis is higher than that of the normal population. [7,8] In the case of anthracotic patients and due to deterioration in clinical condition, there is a need for more evaluation including bronchoscopy to find evidences of tuberculosis if any [9]. In some studies, the term “anthracosis” has generally been used to describe a wide range of diseases; however, other studies have limited tuberculosis to anthracofibrosis. In addition, some studies have focused on patients with a control group, while others have not used a control group. Most of the researches have used smear and culture of sputum or bronchoalveolar lavage. The results of studies on the prevalence of tuberculosis are contradictory. While many studies have used different methods and reported different levels of severity of lung anthracosis [7]. In light of this introduction and given the blocking effects of anthracosis on bronchial trees that disturbs proper sampling, it seems that the prevalence of tuberculosis in these people needs more study. Therefore, along with lavage fluid for smear and culture of tuberculosis, tissue samples adjacent to anthracotic plaque were used for smearing and culturing tuberculosis.

قیمت ویرایش نیتیو | قیمت ویرایش مقالات انگلیسی | هزینه ویرایش نیتیو مقاله

محاسبه قیمت

ویرایش نیتیو

لطفا جهت تعیین هزینه ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی فایل خود را ارسال کنید.

قیمت ویرایش نیتیو مقاله انگلیسی بستگی به کیفیت فعلی نگارش متن دارد. به همین دلیل امکان مشخص کردن یک نرخ ثابت برای کارهای ادیت وجود ندارد. از این بابت خواهشمندیم فایل خود را برای محاسبه قیمت ادیت تخصصی ارسال کنید.
لطفا فقط فایل وورد ارسال کنید

ارسال فایل بیشتر