گواهی ویرایش نیتیو | صدور گواهی ویرایش نیتیو | هزینه ویرایش نیتیو

ترجمه-کتاب

گواهی ویرایش نیتیو

اخیرا بعضی از سایتهای فرصت طلب ادعا میکنند که گواهی "ویرایش نیتیو" صادر می کنند. برخی از دوستان هم از ما می خواهند که گواهی ویرایش نیتیو برای ویرایش مقالات صادر کنیم. لازم دیدیم که برای روشن شدن مسئله و جلوگیری از سوء استفاده عده ای فرصت طلب، این مطلب را منتشر کنیم.
قبل از هر چیز ضروری است که از نظر حقوقی امکان صدور گواهی ویرایش نیتیو را بررسی کنیم. اصولا و قانوناَ یک نهاد یا سازمان خصوصی و انتفاعی یا غیر انتفاعی میتواند در حیطه اختیارات خود و در زمینه فعالیت تخصصی خود گواهی صادر کند. این گواهی صرفا می تواند در حد یک "ادعای صرف" در نظر گرفته شود. برای مثال، یک سازمان می تواند ادعا کند که خدمات یا محصولاتش دارای ویژگی خاصی است یا نوعی ضمانت خاص همراه آن محصول یا خدمت ارائه می شود. این ادعا می تواند در قالب تبلیغات (تبلیغات در رسانه های جمعی یا رسانه های چاپی) و یا بصورت تعهد در زمان عقد قرارداد یا همراه ب ا صدور فاکتور فروش، ذکر شود.

صدور گواهی ویرایش نیتیو!

فرضا یک دفتر ترجمه ادعا می کند که ترجمه های انجام گرفته توسط این دفتر از نظر کیفیت تضمین می شوند و این تضمین در قالب فاکتور فروش ذکر می شود. یا اینکه دفتر ترجمه مورد نظر می تواند نوعی گواهی صادر کند که کیفیت ترجمه صرفا بر اساس ادعای آن دفتر و از طرف خود دفتر مورد تایید است. تمامی این موارد (فاکتور، تبلیغات رسانه ای، یا حتی گواهی) تنها در حد یک ادعا هستند و هیچ ارزش قانونی برای دارنده آن ایجاد نمی کند، بلکه صرفا مسئولیتی برای صادر کننده ایجاد می کند که می بایست از صحت محتوای فاکتور یا گواهی صادره اطمینان حاصل کند. با این توصیف، هیچ نهاد خصوصی انتفاعی یا غیر انتفاعی امکان صدور هیچ نوع گواهی را که ارزش قانونی داشته باشد، ندارد. بلکه تنها می تواند برخی ویژگی های کیفی یا کمی را در قالب تبلیغات، بروشور، یا فاکتور فروش ادعا کند. و البته اثبات این ادعا نیز بر عهده صادر کننده است.
ترجمه-کتاب

گواهی ویرایش نیتیو (یک ادعای صرف)

نکته اینجاست که گواهی صادر شده از طرف دفتر ترجمه که در مثال فوق ذکر شد، صرفا نزد مجله طرف قرارداد اعتبار دارد. به عبارتی این گواهی هیچ ارزش قانونی نداشته و چیزی بیش از یک "فاکتور" نیست.

آیا گواهی ادیت نیتیو وجود دارد؟

ماجرای "گواهی ویرایش نیتیو" از چه قرار است؟ برخی مجلات که معمولا دارای رتبه علمی و ایمپکت فاکتور پایین هستند، راهی جدید برای کسب درآمد بیشتر پیدا کرده اند. این مجلات قراردادهایی با بعضی دفاتر ترجمه و ویراستاری منعقد می کنند و ما بین خود توافق می کنند که مجله به شکلی، مقالات سابمیت شده را برای ادیت مجدد (معمولا به بهانه های واهی) به سمت شرکت ترجمه و ویراستاری هدایت کند. در این بین از دانشجو خواسته می شود که "گواهی ادیت توسط ادیتور نیتیو (Native Editor) هم دریافت نماید. و البته مجله مورد نظر صرفا گواهی صادر شده از طرف "دفتر ترجمه طرف قرارداد خود" را می پذیرد.
ترجمه-کتاب

ادعای دروغین

باید از موسساتی که ادعای صدور گواهی ویرایش نیتیو می کنند بپرسیم، چگونه با هزینه هایی که به ریال دریافت می کنند، می توانند ویراستارهای آمریکایی و انگلیسی را به خدمت بگیرند. آیا این هم یک فریب جدید برای جذب مشتریان بیشتر نیست. البته که در نهایت این ویراستار یا مترجم ایرانی! است که کار ویرایش را انجام می دهد.
ترجمه-کتاب

هزینه ویرایش نیتیو

هزینه ویرایش نیتیو چه مقدار است. مسئله "گواهی ویرایش نیتیو" را می توان به شکل دیگری هم مورد بررسی قرار داد. نرخ ویرایش نیتیو همراه با گواهی ویرایش نیتیو که توسط موسسات سودجو اعلام میشود، بطور متوسط از کلمه ای 50 تومان تا حدود 250 تومان متغیر است. به عبارتی هزینه ویرایش نیتیو یک مقاله 5000 کلمه ای چیزی بین 250 هزار تومان تا 1 میلیون و 250 هزار تومان خواهد بود.

هیچ ارزانی بی دلیل نیست

نکته جالب ماجرا اینجاست که این موسسات ادعا می کنند که ویراستار نیتیو (فرضا اهل انگلستان یا امریکا) کار ویراستاری شما را انجام می دهد. ویرایش یک مقاله 5000 کلمه ای بسته به شرایط متن می تواند بین 8 تا 12 ساعت زمان ببرد. به نظر شما دستمزد یک ویراستار حرفه ای در کشورهای توسعه یافته چه میزان است؟ فرض کنیم ساعتی 20 دلار. به این ترتیب ویراستار نیتیو ما برای ویرایش یک مقاله 5000 کلمه ای بین 180 تا 240 دلار هزینه دریافت می کند و این مبلغ (با فرض نرخ برابری 12 هزار تومان برای هر دلار) برای دانشجوی ایرانی برابر است با 2 میلیون و 160 هزار تومان تا 2 میلیون و 880 هزار تومان.