ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی نیازمند تخصص و تجربه طولانی ویرایش گر در زمینه ویرایش مقالات انگلیسی است. این مهارت تنها از طریق سالها فعالیت در زمینه ویرایش مقاله انگلیسی بدست می آید.
شاید بپرسید علت تاکید بر نیتیو بودن ویرایش جیست. آیا اصلاح تمامی ایرادات گرامری کفایت نمی کند. در نگاه اول به نظر میرسد که رفع ایرادات گرامری کفایت کند. اما در واقع نشریات معتبر isi علاوه بر صحت گرامری، خواهان مقالاتی هستند که از نظر نگارشی برای خوانننده انگلیسی زبان قابل فهم باشد.
مشکل بسیاری از ترجمه های فارسی به انگلیسی ترجمه لغت به لغت است. یک متن آکادامیک علاوه برای رعایت قواعد گرامری بایستی ضمن انتقال مفهوم مطابق با جملات استاندارد انگلیسی نوشته شود. متنی که خواننده نیتیو انگلیسی زبان به راحتی آن را درک کند و با انبوهی از ترکیبات نا آشنا و غریب روبرو نشود.
ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی یکی از خدمات ترجمه تخصصی لبخند است. تمامی سفارشات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی توسط ویرایشگرانی با تجربه طولانی در زمینه ترجمه مقالات isi انجام میشوند. و پس از تحویل کار شامل ضمانت دائمی خواهند بود.

ویرایش مقاله انگلیسی

ویرایش مقاله انگلیسیشامل رفع تمامی ایرادات گرامی و همچنین ایرادات نگارشی است. همچنین کلیت متن از نظر محتوا و یکپارچگی متن اصلاح می شوند و در صورت نیاز توضیحات لازم به مشتری ارائه می شود تا ایرادات در یکپارچگی متن را رفع کنند. فایل نهایی ویرایش شامل تضمین کیفیت نگارشی بدون محدودیت زمانی می باشد.

قیمت ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی - قیمت ویرایش مقاله انگلیسی

محاسبه قیمت

ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

لطفا جهت تعیین هزینه ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی فایل خود را ارسال کنید.

هزینه ویرایش مقاله انگلیسی بستگی به کیفیت فعلی نگارش متن دارد. به همین دلیل امکان مشخص کردن یک نرخ ثابت برای کارهای ویرایش مقاله انگلیسی وجود ندارد. از این بابت خواهشمندیم فایل خود را برای محاسبه قیمت ویرایش نیتیو ارسال کنید.
لطفا فقط فایل وورد ارسال کنید

ارسال فایل بیشتر