ویژگی افراد دارای ذهن قدرتمند چیست؟ این افراد در شرایط مختلف چه رفتاری دارند؟ آنها در ناملایمات چه می کنند.
متن زیر نمونه ترجمه به انگلیسی است که توسط ترجمه تخصصی لبخند تقدیم شما می شود. می توانید از متن برای تقویت مهارتهای ترجمه خود نیز استفاده کنید.
1
move-on
در غم ها و غصه ها متوقف نمی شوند وقت خود را صرف این موضوع نمی کنند که برای خود احساس تاسف کنند.
They move on They don’t waste time feeling sorry for themselves.
2
کنترل بر خود
بر خود کنترل دارند بر خود کنترل دارند و انرژی خود را هدر نمی دهند.
They keep control They don’t give away their power.
3
تغییر
مشتاقانه پذیرای تغییر هستندآنها از چالش ها استقبال می کنند.
They embrace changeThey welcome challenges.
4
هپی
همواره خرسند و راضی هستنداهل شکایت نیستند و انرژی خود را صرف کارهایی که کنترلی بر آن ندارند، نمی کنند.
They are happyThey don’t complain. They don’t waste energy on things they can’t control
5
مهربان
مهربان هستند و از رسا صحبت کردن، هراسی ندارندمهربان هستند و از رسا صحبت کردن، هراسی ندارند. آنها از خوشحال کردن دیگران ابایی ندارند.
They are kind, fair and unafraid to speak upThey don’t worry about pleasing other people.
6
ریسک حساب شده
دوست دارند تن به ریسک های پرمخاطره دهندآنها ریسک ها و منافع را پیش از اقدام می سنجند.
They are willing to take calculated risksThey weigh the risks and benefits before taking action.
7
انرژی
انرژی خود را صرف هم¬اکنون می کنندآنها وقت خود را صرف فکر کردن به گذشته نمی کنند.
They invest their energy in the present.They don’t dwell on the past.
8
مسئولیت
مسئولیت کامل رفتارهای گذشته خود را می پذیرند.آنها یک اشتباه را چند بار تکرار نمی کنند.
They accept full responsibility for their past behaviorThey don’t make the same mistakes over and over.
9
موفقیت
موفقیت سایرین را جشن می گیرند موفقیت سایرین را جشن می گیرند و از پیروزی دیگران ناراحت نمی شوند.
They celebrate other people’s successThey celebrate other people’s success. They don’t resent that success.
10
آماده شکست
از زمین خوردن نمی هراسند.آنها پس از زمین خوردن برمی خیزند. آنها شکست را بعنوان شانسی برای پیشرفت می دانند.
They are willing to fail.They don’t give up after falling. They see every failure as a chance to improve.
11
تنهای خوب
به تنهایی از وقت خود لذت می برند به تنهایی از وقت خود لذت می برند و از تنهایی نمی هراسند.
They enjoy their time aloneThey enjoy their time alone. They don’t fear being alone.
12
آماده به کار
آماده کار کردن و کسب موفقیت در نقاط قوت خود هستند ماده کار کردن و کسب موفقیت در نقاط ضعف خود هستند و احساس نمی کنند که دنیا به آنها بدهکار است.
They are prepared to work and succeed on their own meritsThey don’t feel the world owns them anything.
13
استقامت
شکیبایی دارندشکیبایی دارند و انتظار ندارند که سریعا به نتیجه برسند.
They have staying powerThey don’t expect immediate results.
14
باورها
باورهای اصلی خود را ارزیابی می کنند باورهای اصلی خود را ارزیابی می کنند و در صورت لزوم آنها را اصلاح می کنند.
They evaluate their core beliefsThey evaluate their core beliefs- and modify as needed.
15
انرژی ذهن
با هوشمندی کامل، انرژی ذهنی خود را بسط می دهند آنها وقت خود را صرف افکار غیر بهره¬ور نمی کنند.
They expend their mental energy wiselyThey don’t spend time on unproductive thoughts.
16
تفکر بهره ور
افکاری با بازدهی بالا دارند افکاری با بازدهی بالا دارند و افکار منفی را با افکار بهره ور جایگزین می کنند.
They think productivelyThey replace negative thoughts with productive thoughts.
17
تحمل سختی
آشفتگی ها و ناراحتی ها را تحمل می کنند آشفتگی ها و ناراحتی ها را تحمل می کنند و بدون اینکه اجازه دهند احساساتشان بر آنها کنترل داشته باشند، آنها را می پذیرند.
They tolerate discomfortThey accept their feelings without being controlled by them.
18
پیشرفت
هر روز در مورد پیشرفت خود تامل می کنند . آنها زمانی را صرف بررسی آنچه که بدست آورده اند و نقطه ای که قرار است به آنجا برسند، می نمایند.
They reflect on their progress every dayThey take time to consider what they’ve achieved and where they are going.
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.