خطاهای گرامری ساده - اشتباهات ساده در نگارش - ایرادات گرامری ساده - ایراد نگارشی
اشتباه اول 01
توجه داشته باشید که "your" را با "you're" اشتباه نگیرید. اولی ضمیر ملکی و دومی صورت خلاصه شده "You are" است.
در هر صورت به خاطر داشته باشید که در متون رسمی و علمی مجاز به استفاده از "It's" و یا You'reنیستید. حتما از صورت "It is" یا "You are" استفاده کنید
اشتباه اول
اشتباه اول 02
دقت کنید "It's" صورت خلاصه شده "It is" است اما "Its" مثل مثال قبل یک ضمیر ملکی است.
در هر صورت به خاطر داشته باشید که در متون رسمی و علمی مجاز به استفاده از "It's" و یا You'reنیستید. حتما از صورت "It is" یا "You are" استفاده کنید
اشتباه دوم
اشتباه اول 03
اشتباه سوم که ممکن است در نگارش انگلیسی رخ دهد جابجا نوشتن"Their" و "They're" است.
اگر در مورد چیزی که متعلق به بیش از یک نفر است مینویسید باید از "Their" (مال آنها) استفاده کنید. اما "They're" صورت مخفف "They Are" است.
در هر صورت به خاطر داشته باشید که در متون رسمی و علمی مجاز به استفاده از "They're"نیستید. حتما از صورت "They Are" استفاه کنید
اشتباه سوم
اشتباه اول 04
کلمات زیادی در انگلیسی هستند که تفاوتشان تنها در یک حرف است، اما در معنا یک دنیا با هم تفاوت دارند. یکی از موارد اشتباهات لپی در نگارش، اشتباه در استفاده فعل و اسم است.
کلمه "Effect" اسم بوده و به معنی اثر و تاثیر است، اما کلمه "Affect" فعل "اثر گذاشتن" است. دقت کنید که این دو را در جای مناسب استفاده کنید.
اشتباه چهارم
اشتباه اول 05
پنجمین مورد اشتباه لپی در نگارش، اشتباه در کاربرد "Then" و "Than" است.
عبارت Then میتواند معانی مختلفی داشته باشد از جمله: اما از Than برای مقایسه دو چیز متفاوت استفاده میشود.
بعنوان یک قانون کلی اگر چیزی را مقایسه نمیکنید از Then استفاده کنید.
اشتباه پنجم
اشتباه اول 06
کلماتی که از نظر املا یا تلفظ شبیه هم هستند، به سادگی باعث اشتباهاتی مضحک در نگارش میشوند. دو مورد از این کلمات "Lose" و "Loose"هستند.
کلمه Loose به معنای گشاد، و خیلی معانی مشابه از این دست است اما به هیچ وجه به معنی "باختن" یا "از دست دادن" نیست.
از طرفی "Lose" به معنی از دست دادن است. هنگام نوشتن مراقب این دو کلمه باشید.
اشتباه ششم
اشتباه اول 07
مراقب Me, Myself و I باشید.
بسیاری از اوقات ممکن است در انتخاب "Me" و "I" اشتباه کنیم.
یک راه برای تشخیص اینکه "I" گزینه درست است یا "Me"، این است که فرد دوم را از جمله حذف کنیم و بعد ببینیم جمله با "I" صحیح است یا "Me".
البته به طور کلی کاربرد I باعث می شود جمله صورت رسمی تری داشته باشد.
معمولا در نگارش آکادمیک و رسمی جملات پسیو هستند و کمتر پیش میاید که از "I" و "Me" استفاده کنیم، مخصوصا گزینه دوم.
اشتباه هفتم
اشتباه اول 08
اشتباه هشتم: دقت کنید که از علامت آپاستروف " ' " تنها در دو مورد استفاده میشود:
صورت فشرده کلماتی مانند Do not یا Cannot به شکل Don't و Can't
برای بیان مالکیت مانند Sara's book یا Jack's shirt. به عکس مربوطه دقت کنید
اشتباه هشتم
اشتباه اول 09
عبارات Could've، Should've و Would've صورتهای خلاصه شده could have، would have، و should have هستند.
اما درمکالمه بصورت could of ، would of و should of شنیده میشوند. مراقب باشید که سه مورد آخر کاملا اشتباه هستند و نباید از آنها استفاده شود. به عکس مربوطه دقت کنید
اشتباه نهم
اشتباه اول 10
اشتباه دهم: Complement و Compliment. مراقب باشید این دو کلمه را جابجا به کار نبرید:
مورد اول "Complement" به معنای مکمل و اضافه کردن است
مورد دوم "Compliment" به معنای تمجید کردن و بیان نکته ای مثبت در مورد فرد یا چیزی است.
به تصویر مربوطه دقت کنید.
اشتباه دهم
اشتباه اول 11
اشتباه یازدهم: اگر قصد دارید در زبان انگلیسی به معنای "کمتر" اشاره کنید، دقت داشته باشید که قابل شمارش بودن یا نبودن آنچه که مدنظر است، اهمیت دارد.
اگر قابل شمارش است از "Fewer" استفاده کنید.
اگر قابل شمارش نیست از Less استفاده کنید.
اشتباه یازدهم
اشتباه اول 12
اشتباه دوازدهم: دو کلمه که احتمال اشتباه در کاربردشان بالاست، Historic و Historical هستند:
کلمه Historic به معنی چیزی با اهمیت و مهم است
کلمه Historical به معنی چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده. شکل مربوطه را ببینید
اشتباه دوازدهم
اشتباه اول 13
اشتباه سیزدهم: مراقب دیکته دوکلمه Principle و Principal باشید:
کلمه Principle به معنی اصل، قانون، حقیقت، یا استاندارد است.
کلمه Principal به معنی بالاترین رتبه یا مهترین عضو و همچنین مدیر مدرسه است.
اشتباه سیزدهم
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.