می خوای مقاله برای ژورنال سطح بالا چاپ کنی!
پس یه بار برای ترجمه هزینه کن
نیاز به ویرایش نیتیو با گواهی ویرایش داری
بدون واسطه کارتو به مترجم بسپار
نیاز به رفع مشابهت مقاله داری؟
اولین مرکز تخصصی رفع سرقت ادبی در ایران
گزارش مشابهت Ithenticate ارزان ترین در ایران!
صدور گزارش در کمتر از 15 دقیقه
ترجمه شناسنامه
ترجمه گواهی فوت
ترجمه سند ازدواج یا طلاق
ترجمه سرفصل دروس
ترجمه تراز‌نامه
ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه
ترجمه سند ملک
ترجمه ارزیابی ملک
ترجمه وکالتنامه
ترجمه اقرارنامه
ترجمه اولین روزنامه رسمی
ترجمه گواهی‌کار شرکتهای دولتی
ترجمه ارزشنامه تحصیلی
ترجمه پرینت مکالمات تلفن
ترجمه آخرین روزنامه رسمی
ترجمه کارت واکسیناسیون
ترجمه دادنامه، حکم دادگاه
ترجمه گواهی تجرد
ترجمه گواهی ولادت
ترجمه گواهی پزشک
ترجمه آگهی انحصار وراثت
ترجمه فیش حقوق
ترجمه حکم سازمان بازنشستگان
ترجمه بنچاق، وکالتنامه ملک، مبایعنامه،
ترجمه پرینت بانکی و گواهی های صادره از بانک
ترجمه گواهی کار شرکتهای خصوصی
ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه های دولتی غیرپزشکی
ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه های دولتی پزشکی
ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه های آزاد غیرپزشکی
ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه های آزاد پزشکی
ترجمه کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی
ترجمه گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای
ترجمه اساسنـامه‌و اظهــارنامه و شرکتنامه، صورت جلسه
ترجمه لیست بیمه / فیش بیمه / خلاصه وضعیت
ترجمه پروانه دائم، پروانه مطب و کلیه گواهی کارهای پزشکان
ترجمه مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی در ایران
ترجمه مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور
ترجمه گواهی های موقت که در آن قید شده باشد غیرقابل ترجمه
ترجمه قبض های آب، برق، تلفن، گاز
ترجمه اگر شخص مشکل روزنامه رسمی داشته باشد
ترجمه گواهی های اعطای نمایندگی پاسپورت و گواهی رانندگی
ترجمه مدارک تحصیلی ابتدائی،راهنمایی،متوسطه وپیش دانشگاهی

شرایط و مقررات ترجمه مدارک مختلف


شرایط ترجمه شناسنامه
شناسنامه با مهر ثبت احوال قابل تایید است . شناسنامۀ افراد بالای 15 سال حتماً باید عکس دار باشد، در ستون فرزندان حتما باید بعد از اسم بچه مهر ثبت احوال خورده باشد. در شناسنامه های توضیح دار حتما باید بعد از توضیحات مهر داشته باشد.
شرایط ترجمه گواهی فوت
اصل گواهی فوت با مهر ادارۀ ثبت احوال با شناسنامه متوفی قابل تأیید است. اگر شخصی شناسنامه شخص فوت شده را گم کرده بود گواهی فوت را به اداره ثبت احوال امورخارجه قسمت متوفیات برده تا پشت گواهی فوت را تأیید کنند، سپس قابل تأیید است. آدرس ثبت احوال امورخارجه: خیابان حسن آباد خیابان شیخ هادی پلاک 108 است
شرایط ترجمه سند ازدواج یا طلاق
سند یا رونوشت ازدواج یا طلاق، با شناسنامه یکی ازطرفین ازدواج یا طلاق قابل تأیید است
شرایط ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه
از زمان صدور 1 ماه برای ترجمه اعتبـار دارد، پس از ترجمه 3 ماه اعتبار دارد. توضیحات: پاکت عدم را نگه دارد،چون در صورت گم شدن عدم،خود شخص یا خانواده او می توانند با بارکدی که روی پاکت است،یکی دیگر برایش بگیرند.
شرایط ترجمه سند ملک
سند مالکیّت با مهر اداراه ثبت اسناد و املاک کشور وکلیه نقل و انتقالات با مهر دفاتر اسنادرسمی قـابل ترجمـه و تـأیید است، سند بازداشت قابل ترجمه است ولی قابل تأیید نیست.
شرایط ترجمه ارزیابی ملک
علاوه بر مهر کارشناس ، مهر کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت تاییدات نیاز است و با ارائه اصل سند ملک ارزیابی شده تایید می شود
شرایط ترجمه وکالتنامه
با ارائه شناسنامه موکل یا موکلین قابل تایید است، اسم کشور خاص باید قید شده باشد، اگر وکالت بیشتر از یکسال گذشته باشد باید شخص به همان دفترخانه مراجعه کرده و گواهی عدم ابطال بگیرد. (یعنی گواهی که در آن قید شده باشد که این وکالت به قوه خود باقی مانده و باطل نشده است)
شرایط ترجمه اقرارنامه
باارائه شناسنامه اقرارکننده قابل تأیید است
شرایط ترجمه مدارک تحصیلی ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، و پیش دانشگاهی
اگر فقط ترجمه بخواهند با مهر مدرسه کافی است، اگر تأییدات دادگستری و امورخارجه بخواهد باید مدارک راهنمایی و ابتدایی مهر مدرسه و منطقه و اداره کل آموزش و پروش را داشته باشد در اداره کل شود توسط آقای کلاهی باید مهر و امضاء شود اگر مدارک دبیرستان بود باید مهر مدرسه و منطقه و اداره کل را داشته باشد که در اداره کل توسط آقای رستمی مهر و امضاء می شود ضمنا شخص باید به دفتر خدمات پیشخوان مراجعه کرده، درخواست فرم تأییدیه تحصیلی کند این فرم به اداره فنی قوه قضاییه واقع در خیابان حافظ، نرسیده به زیرگذر حسن آباد، کوچه شهید سید صدری پلاک 48 پست می شود و به شما اس ام اس می شود که بسته شما ارسال شد بعد شما به آدرس فوق مراجعه کرده و فرم تأییدیه تحصیلی را دریافت و به دارالترجمه جهت ترجمه مدارک مراجعه کند (آدرس اداره کل: میدان فلسطین خ شهید سرپرست آقای رستمی)
شرایط ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه های دولتی غیرپزشکی
مهر وزارت علوم جهت تاییدات الزامی است (آدرس اداره کل: میدان فردوسی، ابتدای خ شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق) جنب هتل اسکان ساختمان امور دانشجویی، طبقه سوم
شرایط ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه های دولتی پزشکی
مهر وزارت بهداشت جهت تاییدات الزامی است (آدرس: شهرک غرب، بلوار فرحزادی خ سیمای ایران، فلامک جنوبی، جنب دبیرستان ابوریحان) مشتری باید مجوز تحویل مدرک را که دانشگاه به ایشان داده است را با خود ببرد
شرایط ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه های آزاد غیرپزشکی
دانشنامه های هولوگرام دار دانشگاه آزاد قابل تایید هستند دانشنامه هایی که هولوگرام ندارند و همچنین ریزنمرات باید به تایید ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد به آدرس اشرفی اصفهانی به سمت حصارک واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد بلوک یک اداری
شرایط ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه های آزاد پزشکی
مدارک رشته های پزشکی دانشگاه آزاد جهت تاییدات باید به تایید به بلوار اشرفی اصفهانی به سمت حصارک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، بلوک 1 اداری، طبقه 6 خانم ربیعی مراجعه کرده و مهر ترجمه بلامانع توسط دکتر یحیوی زده شود سپس قابل تأیید است.
شرایط ترجمه کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی
با ارئه مدرک تحصیلی قابل تأییدات هستند کارت های نظام پزشکی و نظام پرستاری باید شخص یک کپی از کارت گرفته و وزارت مربوطه آن سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام پرستاری تأیید کنند
شرایط ترجمه سرفصل دروس
مهـر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم ، تحقیقــات و فنــاوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل تأیید است، از دانشگاه هم معرفی نامه سرفصل گرفته شود (یعنی معلوم شود که چه کسی می خواهد این سرفصل را ترجمه کند)
شرایط ترجمه گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای
اگر مشتری بخواهد ترجمه با تأییدات دادگستری و امور خارجه ببرد باید توسط یک سری از مترجمانی که خود دادگستری معین کرده اند ترجمه شود که باید با معرفی نامه به یک جایی در میدان بهمن (سازمان فنی حرفه ای با آن معرفی نامه بروند و تأییدیه بگیرند و بعد ترجمه شود ) مشتری اگر برای آمریکا، کانادا می خواهد با مهر مترجم ناجیت هم می توانند ببرند، اگر برای استرالیا می خواهند با مهر مترجم ناتی می توانند ببرند یا اینکه فقط با مهر و امضای مترجم رسمی دادگستری ترجمه کنند
شرایط ترجمه اساسنامه و اظهــارنامه و شرکتنامه، صورت جلسه
با مهراداره ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد
شرایط ترجمه تراز‌نامه
مهر شرکت + مهر شرکت حسابرس + روزنامه رسمی هر دو شرکت جهت تاییدات الزامی است، اگر حسابرس شخص باشد نه شرکت باید کپی کارت شخص حسابرس که توسط سازمان حسابرسی تأیید شده باشد به شرکت داده تا تأیید شود.
شرایط ترجمه گواهی‌کار شرکتهای دولتی
اگر سمت آورده شده باشد دانشنامه ، میزان حقوق ذکر شده باشد و بیشتر از 5/1میلیون باشد فیش حقوق مهر شده ، شماره بیمه آورده شده باشد دفترچه بیمه جهت تاییدات نیاز است (حقوق های زیاد باید گواهی واریز مالیات بر درآمد ایشان هم باشد)
شرایط ترجمه گواهی کار شرکتهای خصوصی (گواهی کار تخصصی: شرح وظایف هم دارد)
روزنامه رسمی الزامی است. اگر سمت آورده شده باشد دانشنامه ، میزان حقوق ذکر شده باشد و بیشتر از 5/1میلیون باشد فیش حقوق مهر شده ، شماره بیمه آورده شده باشد دفترچه بیمه جهت تاییدات نیاز است (حقوق های بالای حدودا 5/1 میلیون باید گواهی کسر مالیات بر حقوق داشته باشند) اگر شخص بیمه نشده باشد باید در گواهی کار ایشان قید شده باشد پاره وقت (روزنامه رسمی برای تأیید گواهی کار ها باید اصل باشد اگر نبود از ایشان کپی بگیرید و یا دارالترجمه و یا شخص به روزنامه رسمی کشور واقع در خیابان خیام خیابان بهشت جنب پزشکی قانونی ببرند و روزنامه رسمی اصل را بگیرید.)
شرایط ترجمه لیست بیمه / فیش بیمه / خلاصه وضعیت
با مهر شعبـات سازمان تأمین اجتماعی قابل تأیید است (باید لیست یک نفره تهیه شود یعنی گواهی سابقه بیمه تهیه شود)
شرایط ترجمه پروانه دائم، پروانه مطب و کلیه گواهی کارهای پزشکان
با ارائه دانشنامه ممهور به مهر وزارت بهداشت( دانشگاه سراسری ) یا آقای یحیوی ( دانشگاه آزاد ) قابل تایید است
شرایط ترجمه گواهی پزشک
در صورتی تایید می شود که مهر نظام پزشکی داشته باشد (آدرس نظام پزشکی : خ امیرآباد شمالی روبروی کوی دانشگاه پشت مسجد النبی) پلاک 119
شرایط ترجمه پرینت بانکی و گواهی های صادره از بانک
در صورتی تایید می شود که مهر امور بین الملل بانک مربوطه را داشته باشد
شرایط ترجمه آگهی انحصار وراثت
جهت تایید شناسنامه ورثه الزامی است (شناسنامه شخص فوت شده هم نیاز است)
شرایط ترجمه فیش حقوق
شرایط تایید : مهر شده باشد، اگر شرکت خصوصی است روزنامه رسمی اگر دولتی است حکم استخدامی موجود باشد
شرایط ترجمه حکم سازمان بازنشستگان
در صورتی تایید می شود که مهر سازمان بازنشستگان را داشته باشد
شرایط ترجمه مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی در ایران
با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور قابل تــأیید است آدرس : سعادت آباد میدان فرهنگ آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور
شرایط ترجمه مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور
با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش قابل تایید است
شرایط ترجمه کارت واکسیناسیون
کارت واکسیناسیون اگر توسط پزشک صادر شده باشد باید توسط سازمان نظام پزشکی تأیید شده باشد، اگر توسط شبکه های بهداشت صادر شده باشد باید مهر داشته باشد، اگر مهر نداشته باشد میتوان به انیستیتو پاستور مراجعه کرده و مهر کنند سپس قابل تأیید است.
شرایط ترجمه دادنامه، حکم دادگاه
باید توسط همان شعبه نوشته شود ترجمه بلامانع است و مهر شعبه زده شود. (اگر در حکمی نوشته شده باشد که ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی است حکم تأیید نمی شود فقط حکمی که در آن قید شده باشد این حکم قطعی است قابل تأیید است.
شرایط ترجمه گواهی های اعطای نمایندگی (کلیه مدارکی که انگلیسی یا به هر زبان دیگر باشد) پاسپورت و گواهی رانندگی و.....
ابتدا باید توسط سفارت ایران در آن کشور مهر شده باشد سپس توسط وزارت امور خارجه مهر شود. اگر شخص فراموش کرده باشد که در آن کشور توسط سفارت ایران مهر کند بفرمایید به سفارت آن کشور در ایران رفته اگر تأیید کرده و امور خارجه هم تأیید کند قابل تأیید دادگستری است. بعضی از سفارتخانه ها این کار را انجام نمی دهند
شرایط ترجمه گواهی تجرد
با ارائه شناسنامه شخص قابل تأیید است. بیشتر از یک ماه هم تاریخ آن برای ترجمه نباید گذشته باشد
شرایط ترجمه گواهی ولادت
اگر شخص ایرانی باشد فقط تا 15 روز اعتبار دارد و قابل تأیید است. اگر شخص اتباع خارجی باشد باید توسط ثبت احوال امور خارجه تأیید شود.
شرایط ترجمه بنچاق، وکالتنامه ملک، مبایعنامه
قابل تأیید نیست فقط اصل سند قابل تأیید است این مدارک فقط با مهر و امضای مترجم قابل قبول است و کشورهای دیگر هم به عنوان دارایی قبول دارند.
شرایط ترجمه ارزشنامه تحصیلی
قابل ترجمه نیست
شرایط ترجمه گواهی های موقت که در آن قید شده باشد غیرقابل ترجمه
قابل ترجمه نیست ولی می توان روی کاغذ سفید ممهور به مهر دارالترجمه به شخص ارائه شود از شخص سئوال شود اگر برای استرالیا می خواهند با مهر ناتی و اگر برای کانادا و آمریکا می خواهند با مهر ناجیت می توان انجام داد.
شرایط ترجمه قبض های آب، برق، تلفن، گاز
با ارائه اصل قبض قابل ترجمه و تأیید است
شرایط ترجمه پرینت مکالمات تلفن
با مهر اداره مخابرات فقط قابل مهرو امضای مترجم است
اگر شخص مشکل روزنامه رسمی داشته باشد
باید داخل سایت روزنامه رسمی شود و اسم شرکت را وارد کند و اطلاعاتی که خواسته شده است را پر کند و آخرین روزنامه را پرینت بگیرد و بعد ما یا خود شخص آن را ببرد دفتر روزنامه رسمی مهر کند و اصل بگیرد.
اولین روزنامه رسمی
قدمت شرکت را نشان می دهد
آخرین روزنامه رسمی
نشان می دهد شرکت هنوز فعالیت دارد.
liveChat
×
راه های ارتباط با ما:
×

ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.

لطفا با بیان نظر خود ما را در ارتقاء کیفیت این صفحه یاری کنید

میانگین میزان رضایت کاربران 81% آیا مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟ happy face unhappy face
نمونه ترجمه آی اس آی ترجمه مقاله مدیریتی ترجمه مقاله حسابداری ترجمه مقاله مهندسی صنایع ترجمه مقاله پزشکی ترجمه مقاله روانشناسی ترجمه مقاله پرستاری ترجمه مقاله بهداشت محیط ترجمه مقاله پریفیوژن قلبی ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله نانو فیزیک ترجمه مقاله صنایع غذایی ترجمه مقاله فلسفی ترجمه مقاله ادبی ترجمه مقاله حقوقی ترجمه مقاله تاریخ ادبیات ترجمه مقاله فقهی ترجمه مقاله کشاورزی ترجمه مقاله اقتصادی ترجمه مقاله علوم سیاسی ترجمه مقاله هوش مصنوعی
با ما همراه شوید: اینستاگرام ترجمه لبخند فیسبوک ترجمه لبخند لینکدین ترجمه لبخند تلگرام ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه لبخند یوتیوب ترجمه آپارات طراحی و اجرا: خدمات ترجمه لبخند
کلیه حقوق متعلق به دفتر خدمات ترجمه لبخند است.
© 2010-2024
با ما تماس بگیرید:
تلفن ترجمه لبخند02634421844
موبایل ترجمه لبخند09198220164
موبایل ترجمه لبخند 09198385716
ایمیل ترجمه لبخند Labkhand.office@gmail.com