ترجمه متون فیزیک | نمونه ترجمه متون فیزیک| ترجمه آی اس آی متون فیزیک

پارامترهای ورودی به منظور تخمین موج برشی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی - نمونه ترجمه آی اس آی-نمونه ترجمه آی اس آی- ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه متون فیزیک

ترجمه اصطلاحات فیزیک

موج برشی به انگلیسی

Shear wave

موج فشاری به انگلیسی

compressive wave

خواص مکانیکی به انگلیسی

mechanical properties

نگار صوتی برشی به انگلیسی

shear sonic log

میادین نفتی به انگلیسی

oil fields

تخمین سرعت به انگلیسی

estimate velocity

رگرسیون دو متغیره به انگلیسی

bivariate regression

الگوریتم بهینه¬سازی چند هدفه به انگلیسی

multi-purpose optimization algorithm

شبکه عصبی MLP به انگلیسی

MLP neural network

کمینه¬سازی به انگلیسی

minimize

جواب های محلی بهینه به انگلیسی

optimum local answer

الگوریتم ازدحام ذرات به انگلیسی

particle swarm algorithm

هوش مصنوعی به انگلیسی

artificial intelligence

تک متغیر به انگلیسی

univariate

دو متغیر به انگلیسی

bivariate

سرعت موج برشی همراه با سرعت موج فشاری اطلاعات خوبی را از خواص مکانیکی سازند ارائه می¬دهند. به دلیل هزینه¬بر بودن برداشت نگار صوتی برشی، در تعداد محدودی از چاه¬های میادین نفتی این اطلاعات موجود است. لذا تلاش¬های متعددی برای تخمین سرعت موج برشی از روی نگارهای پتروفیزیکی صورت گرفته است. عوامل متعددی بر موج برشی تاثیر گذار هستند تخمین مناسب موج فشاری با یک مدل ساده نیازمند ارزیابی پارامترهای ورودی است. بررسی پیشینه موضوع نشان داد که مطالعات چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. لذا در مقاله حاضر، ابتدا با استفاده از رگرسیون دو متغیره، رابطه هر یک از نگارهای ورودی با نگار هدف بررسی شد. سپس به منظور ارزیابی پارامترهای ورودی و انتخاب پارامترهای ورودی مناسب، از رگرسیون چند متغیره گام به گام و الگوریتم بهینه¬سازی چند هدفه NSGA-II همراه با شبکه عصبی MLP استفاده شد. همچنین به منظور جلوگیری از ارائه جواب¬های محلی بهینه در شبکه عصبی، از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه¬سازی پارامترهای آن استفاده شد. نتایج نشان داد که جدای از روش به کار رفته، با افزایش تعداد ورودی¬ها، خطای تخمین کاهش می¬یابد و نرخ کاهش خطا با افزایش تعداد ورودی¬ها روندی نزولی دارد. این میزان کاهش خطا، در مدل¬های هوش مصنوعی نسبت به مدل¬های رگرسیونی بسیار مشهود است. مقدار کاهش خطا بین مدل با تک متغیر ورودی و دو متغیر ورودی، در هر دو روش، بیشتر از سایر حالت¬ها است. نتایج حاکی از کارایی خوب الگوریتم NSGA-II در انتخاب پارامترهای ورودی است. در صورت وجود پارامترهای ورودی متعدد، این الگوریتم می¬تواند برای تعیین پارامترهای ورودی مناسب استفاده شود.
Shear wave velocity and compressive wave velocity provide valuable information about mechanical properties of a formation. Because of high costs of collecting shear sonic logs, such information is only collected for few of wells in an oil field. Several attempts have been made to estimate shear wave velocity based on petrophysical logs. Because several factors influence shear waves, proper estimate of compressive wave on even a simple model needs examination of input parameters. Literature review showed that there is a paucity of similar works in this regard. Using bivariate regression, the relationship between each one of the input logs and the target log was examined. Afterward, stepwise multiple regression, multi-purpose optimization algorithm (NSGA-II), and MLP neural network were used to examine input parameters and to choose the proper input parameter. To avoid optimum local answer by the neural network, particle swarm optimization was used to optimize the parameters. The results indicated that regardless of the method, increase of the inputs decreased estimated error and error reduction rate followed a descending trend with an increase in the number of inputs. The error reduction rate by artificial intelligence was more than that of regression models. Error reduction rate of the model with one and two input variables was higher than other modes in the both methods. The results also confirmed higher performance of NSGA-II algorithm in choosing the input parameters. In the case of several input parameters, the algorithm can be used to determine the input parameters.

قیمت ترجمه متون فیزیک فارسی به انگلیسی | قیمت ترجمه متون فیزیک انگلیسی به فارسی

محاسبه قیمت

هزینه ترجمه متون فیزیک را می توانید به صورت تقریبی از طریق ابزار محاسبه هزینه ترجمه در بالای صفحه محاسبه کنید.

جهت سفارش و تعیین هزینه دقیق ترجمه متون فیزیک فایل مقاله خود را به آدرس زیر ایمیل

Labkhand.office@gmail.com
یا ارسال کنید به:

مشاوره و ارسال فایلWhatsAap icon مشاوره و ارسال فایلtelegram icon

کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.

لینک های مفید

  • پس از ترجمه چکیده نوبت به ترجمه مقاله آی اس آی میرسد، برای مشاهده نکات آموزشی در زمینه ترجمه آی اس ای به صفحه اموزش نگارش آکادمیک مراجعه کنید.
  • همچنین برای مشاهده نرخ ترجمه آی اس آی و آشنایی بیشتر با مجلات آی اس آی به صفحه ترجمه آی اس آی مراجعه کنید
  • اگر قبلا مقاله خود را ترجمه کرده اید و داور مجله از نظر نگارشی به مقاله ایراد گرفته، می توانید هزینه ویرایش مقالات آی اس آی با کیفیت نیتیو را همراه با نکات آموزشی در ویرایش نیتیو مشاهده کنید.
  • اگر مقاله شما به دلیل ایراد پلاجریزم (دزدی ادبی) مردود شده، جهت آشنایی با دزدی ادبی یا پلاجریزم صفه رفع پلاجریزم بروید
  • رزمه نویسی یکی از مهارتهای افراد موفق و حرفه ای در عصر حاضر است، یک رزومه استاندارد و مطابق با اصول گام اول در کسب شغل مناسب شماست. برای آشنایی با مهارتهای رزومه نویسی به صفحه آموزش رزومه نویسی بروید